Økonom til Center for Almen Analyse

Opslået: 24-11-2021, job nr. 161548

Vil du sætte dit præg på opgaverne i en attraktiv stilling hos Landsbyggefonden beliggende i hjertet af København? Så har vi en spændende mulighed til dig.

Hovedstaden
Fastansættelse
Fuldtid
21-12-2021
Ansøgningsfristen er overskredet. Se vores andre ledige stillinger her.

Jobbet

Til Landsbyggefonden i København søger vi i øjeblikket en erfaren økonom, der i fællesskab med det nuværende team skal forestå analysevirksomheden i Center for Almen Analyse.

Center for Almen Analyse forestår fondens omfattende indsamling og produktion af statistisk viden om den almene sektor samt driver en række digitale platforme, der styrker sektorens samarbejde og effektivitet. Analyserne giver detaljeret viden om den almene boligsektor og har bl.a. til formål at være en hjælp i budgetlægning, bidrage til arbejdet med egenkontrol, herunder benchmark og effektivitetsopfølgning, samt bidrager til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Som kommende økonom hos Landsbyggefonden tilbydes du en spændende stilling med gode udviklingsmuligheder i attraktive omgivelser i hjertet af København. Du bliver en del af et engageret og fagligt miljø, hvor du selv har mulighed for at sætte dit præg på opgaverne.

Opgaverne spænder fra udarbejdelse af statistikker, analyser og nøgletal til beregningsopgaver, modellering og datagranskning og tager sit afsæt i data fra fondenes egne registre, Danmarks Statistik samt andre eksterne databaser. Du vil ligeledes skulle deltage i drift og videreudvikling af fondens databeredskab og digitale platforme. Herudover er en vigtig opgave formidling af data i form af faste og tematiserede statistikker samt i fondens digitale selvbetjeningsplatforme til data om den almene boligsektor og dens beboere. Du bliver en kerneperson på fondens projekt i Danmarks Statistiks forskerservice og skal bl.a. stå for administration, opdatering af data og udtræk herfra.

Dine kommende opgaver vil bl.a. omfatte:

  • Udarbejdelse af statistikker samt bearbejdning og kvalificering af data med henblik på anvendelige nøgletal til brug for boligorganisationer og kommuner

  • Planlægning, gennemførelse og afrapportering af analyser af den almene boligsektor

  • Beregningsopgaver og dataudtræk fra fondens databaser

  • Videreudvikling af metoder og IT-værktøjer til brug for almene analyser

  • Vejledning og erfaringsformidling

Erfaren økonom med interesse for den almene boligsektor

Som kommende økonom hos Landsbyggefonden har du en uddannelsesmæssig baggrund som ex. cand.polit, cand.oecon eller cand.merc. Dertil har du minimum fem års relevant erfaring, samt har interesse for almene boligsektor.

Du er fagligt velfunderet, har fokus på udvikling samt besidder skarpe analytiske kompetencer. Du er en erfaren bruger af IT-værktøj og programmer til dataanalyse som fx Excel, WPS, SAS eller lignende og arbejdet med dataudtræk fra Danmarks Statistiks Forskningsservice. Desuden skal du have flair for at formidle statistik og analyser både mundtligt og skriftligt.

Du trives i selvstændigt arbejde, men værdsætter også at være en del af et velfungerende team, hvor faglighed, højt humør, samt godt kollegaskab er centralt i hverdagen.

Praktiske informationer

Der er tale om en fastansættelse hos Landsbyggefonden.

Ansøgningsfristen er d. 15.01.22, og der er opstart i stillingen d. 1.marts2022

Moment varetager den indledende rekrutteringsproces, og det er derfor vigtigt, at du ansøger jobbet gennem os.

Der vil efterfølgende være samtaler med Landsbyggefonden

Ansøgningerne behandles løbende - så send din ansøgning hurtigst muligt.

Vi glæder os til at høre fra dig!

Virksomheden

Landsbyggefonden er placeret i én af Københavns historiske bygninger - få skridt fra Rådhuspladsen. Fonden er en selvejende institution, der bl.a. varetager forvaltningen af offentlig støtte til det almene byggeri samt administration af bidrag og indbetalinger til den almene boligsektor.

Om Moment

Moment tilbyder studie-, deltids- og fuldtidsjobs og vikariater inden for IT, finance, kundeservice og salg, lager og logistik. Vi er et af Danmarks førende rekrutterings- og vikarbureauer, og som ansat gennem Moment kommer du ud hos nogle af Danmarks mest attraktive virksomheder. Moment varetager hele jobprocessen fra ansøgning til ansættelse, og du er derfor sikret en professionel behandling gennem os. Læs mere om Moment her.